Организиран прием на заявления за подмяна на лични документи предлаган от сектор БДС – Сливен

Възползвайте се от организирания прием на документи, предлаган от сектор
БДС-Сливен

В сектор БДС към ОДМВР-Сливен продължават да се приемат заявления от фирми,
организации, държавни учреждения и кметства за организиран прием на заявления за подмяна на лични документи. Той се осъществява по желание на място или в сградата на сектора на ул.”Мишо Тодоров” №2 в зала, различна от общия прием.

При организирания прием се избягва чакането и се спестява време. Необходимо е да се подаде писмено искане /заявление/ за извършване на тази услуга до директора на ОДМВР- Сливен, да се посочи лице за контакт и да се изготви списък на желаещите и вида на документа. Искането /заявлението/ може да си изпрати по пощата на адрес ОДМВР-Сливен, гр. Сливен, ул.”Ген.Скобелев”№5 или на електронната поща на дирекцията sliven@mvr.bg .

Организираният прием се извършва от мобилни екипи на сектор БДС -Сливен.
Мобилните екипи извършват прием на документи на неподвижни и трудно подвижни лица на място на адрес, след депозиране на заявление по съответния ред.

Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може
да се получи на телефони: 044/644-355.