Определени са разрешените за къпане места през летния период на територията на община Сливен

Със заповед на кмета Стефан Радев са определени местата за къпане на територията на община Сливен, съобщи председателят на Комисията по водноспасителна дейност инж. Снежана Кънева. Тя отчете, че плувните басейни на територията на града са – „Спорт Палас”, „Аква парк” – Градска градина и Комплекс „Св. Никола”.

На територията на Сливенски минерални бани са – Комплекс „Аглика”, „Ветрови хълмове“ и „Калина”. В случай на откриване на нови водни обекти за обществено ползване през летния сезон, те се проверяват, съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи.

В заповедта е разпоредено на кметовете на населените места – Бинкос, Гавраилово, Селиминово, Николаево, Злати войвода, Мечкарево, Самуилово, Панаретовци, Старо село, Крушаре, Желю войвода и Горно Александрово, на чиято територия се намират водни обекти (участъци от реки, язовири, открити канали и др.), в срок до 16 май  2022 г., да издадат свои заповеди, съгласно наредбата. Освен това да предприемат необходимите мерки по освежаване постоянни надписи, които забраняват къпането в открити водни басейни и поставят указателни и предупредителни табели на тези места.

Мерките по обезопасяване на язовирите, общинска собственост със съответните предупредителни табели, се възлагат на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”. „Напоителни системи” ЕАД – клон Средна Тунджа, на които е поверено управление и стопанисване на преминаващите през територията на общината канали, се задължават да поставят на видно място забележима сигнализация, съгласно изискванията на наредбата.

По думите на инж. Кънева изпълнението на посочените разпореждания предстои да бъде проверено от комисия със заповед на кмета. В нея ще участват представители от РЗИ Сливен, БЧК и РУ Полиция при ОД на МВР. На база констатациите  от членовете на комисията за всеки един от проверените и определени за обществено ползване места, ще бъде издадена заповед от кмета за разрешение за ползване през летния сезон. В изпълнение на заповедта на областния управител, учебните заведения на територията на община Сливен, предоставят информация пред комисията по заповедта на кмета относно предприетите мерки, броя запознати и инструктирани ученици и персонал с водноспасителния минимум за летния сезон и други инициативи, свързани с разпоредбите на наредбата.