Определени са местата за поставянето на агитационните материали за местните избори на 27 октомври

Със заповед на временно изпълняващ длъжността кмет на община Сливен Румен Иванов, се регламентират местата за поставянето на агитационните материали.