Определени са кандидатите за Националния съвет на децата от област Сливен

Четири кандидатури за членове на Националния съвет на децата от област Сливен бяха определени днес. Изборът се проведе от комисия, председателствана от Фатме Мустафова – заместник областен управител на област Сливен. В нейния състав влизат още: Веселина Седларска (писател и журналист), Галя Вълчева-Германова (РЗИ), Емил Николов (ОДМВР), Ники Комедвенска (поет и педагог), Радостина Манчева (РДСП) и Ралица Василева (РУО).

Комисията разгледа предложенията, постъпили от училищни форми за самоуправление и младежки съвети в общините. След като се запозна с биографиите и мотивационните писма на кандидатите, за членове на Националния съвет на децата от област Сливен бяха определени: Галена Стоянова, Димитър Митев, Зарина Симеонова и Мейрем Мустафова. Комисия в Държавна агенция за закрила на детето ще избере един от тях за титулярен член на съвета, а един ще бъде негов заместник.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с децата.