Окончателно: Лотарийните игри ще се организират само от държавата

Лотарийните игри вече ще се организират само от държавата. Дейността ще се прехвърли към „Държавния спортен тотализатор“, след като депутатите приеха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта.

Поправките бяха вкарани извънредно в дневния ред на Народното събрание. Те бяха приети със 135 гласа „за“, 0 „против“, а 12 се въздържаха.

С измененията в Закона за хазарта се забранява организирането на хазартни игри, разпространението на билети, фишове, талони или други знаци, както и плащането на печалби на хазартни игри от лица или обекти или вериги без съответния лиценз.

От деня на влизането в сила на закона лицензите за организиране на лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавното предприятие „Български спортен тотализарор“, се прекратяват.

Билетите и фишовете, които не са продадени до влизането в сила на закона, ще се унищожат до 31 декемрви 2020 г.

Законът предвижда в срок до 30 дни от влизане в сила, организаторите, чийто лиценз ще бъде прекратен, да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент.

Промените предвиждат забрана на продажбите на талони и билети с хазартна цел на по-малко разстояние от 300 метра от училищата. Това правило сега се отнася само за казината и игралните зали.