Oколо средата на декември ще приключи асфалтирането на улиците с извършени дейности по ВиК-мрежата в Сливен

  • За края на 2022 година остава преминаването на реконструкцията през Дамарския мост, с която ще завърши модернизацията на ВиК мрежите в района на Сливен

Около средата на месец декември ще завърши цялостното възстановяване и асфалтиране на уличните участъци с извършени вече дейности по изграждането на водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения на Сливен. Това става ясно от примерния график, подаден преди дни във „ВиК – Сливен“ от фирмата изпълнител на проекта – „НИВЕЛ СТРОЙ“. По възстановяването и асфалтирането на уличните настилки ще работят два екипа. Сроковете за асфалтиране изглеждат така:

  1. Ул. „Добри Добрев“ – 04.10. – 16.10.2022 г.
  2. Бул. „Христо Ботев“ /първи етап/– 17.10. – 20.10.2022 г.
  3. Ул. „Владислав Очков“ – 18.10 – 24.20.2022 г.
  4. Бул. „Панайот Хитов“ – 25.10. – 20.11.2022 г.
  5. Бул. „Христо Ботев“ /втори етап/ – 22.11 – 19.12.2022 г.
  6. Бул. „Цар Симеон“ – 20.10 – 30.10.2022 г.
  7. Ул. „Безименна“ кв. Даме Груев – 01.11. – 10.11.2022 г.
  8. Ул. „Дели Ради“ кв. Даме Груев – 11.11 – 20.11.2022 г.
  9. Бул. „Стефан Стамболов“ – 21.11. – 15.12.2022 г.

Финансирането на възстановителните дейности, което досега изоставаше, вече е осигурено.  Това ще се реши в най-кратък срок актуалния за гражданите на Сливен въпрос за проходимостта на улиците след полагането на водопроводните и канализационни тръби, посочи управителят на „ВиК – Сливен“ инж. Севдалин Рашев.

От проекта за изграждане и възстановяване на ВиК мрежите, за края на 2022 година остава най-сложното, което трябва да се случи в доста конфликтна точка от пътната мрежа – преминаването на Дамарския мост. Проектът за организация на движението в тази отсечка вече е готов. С изграждането и на този участък завършва частта от проекта за модернизацията на ВиК мрежите в Сливен.

Имаме уверението на фирмата-изпълнител, че изграждането на канализационната мрежа и допълнителното подновяване на старите водопроводи в кв. „Речица“ също ще завърши до края на 2023 година, заяви инж. Рашев.

Пускането в действие на Пречиствателната станция за питейни води на Сливен е последният етап от големия инфраструктурен проект на „ВиК-Сливен“. Строителството й, започнато през 2008 година, е замразено на финалната права поради липса на средства. Финансирането на завършването на пречиствателната станция е от компетенцията на МРРБ. В момента консултант на министерството оценява актуалното й състояние с оглед на това какви промени са необходими.

Ангажиментът по проекта на „ВиК-Сливен“ е да осигури връзките от и към нея и изграждания голям водоем, който има съществената роля на денонощен изравнител на водните количества. Довеждащият водопровод от язовир „Асеновец“ до Пречиствателната станция за питейни води и от нея към водоемите за висока и средна зона, и от водоема на Хамам баир до Дамарския мост е предвидено да бъде завършен до края на 2023 година.

Трудностите са свързани с учредяването на трасетата, които идват от несъответствие в картите на кадастъра и държавното горско стопанство. Нужно е и съдействието на EVN, тъй като трасето на довеждащият водопровод съвпада с въздушната електропреносна линия.

Стойността на този значим за Сливен проект, за подмяна на водопроводни и канализационна мрежи и съпътстващите ги съоръжения, възлиза на близо 31,5 милиона лева. Средствата са осигурени по европейски проект, със съфинансиране от бенефициента. Проектът „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд, по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.