Одобряват 100 млн. лв. Covid компенсации за земеделци

България ще разполага с финансов ресурс от 100 млн. лева, за да подпомогне земеделците, пострадали от усложнената обстановка заради пандемията. Очаква се днес в Брюксел да  бъде окончателно одобрена компенсаторната мярка Covid-19, а  до края на лятото компенсациите за фермерите да бъдат изплатени.

Covid-19 е извънредна компенсаторна мярка, програмирана по българска инициатива и е получила одобрението на всички страни членки. Предполага се, че финалното гласуване ще бъде положително, което означава, че държавите ще имат възможност да отделят два процента от парите по програмата за селските райони и да ги насочат към земеделците, претърпели загуби заради Covid кризата.

За България тези два  процента са 50 милиона евро, ясни са и максималните суми, които ще бъдат разпределени.

Земеделските производители ще могат да получат до седем хиляди евро, а за малките и средни предприятия до 50 хиляди евро.

Обезщетенията ще бъдат само за проблеми, причинени от пандемията.

Загуби при други обстоятелства няма да се компенсират.