ОДМВР – Сливен разкрили 1252 престъпления

Областната дирекция на МВР в Сливен отчете дейността си през изминалата 2019 година, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Сливен.

От страна на ръководството на Министерство на вътрешните работи присъства заместник-главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев. На представянето на годишния анализ присъстваха още областният управител Чавдар Божурски, зам.окръжният прокурор Диана Стоева, председателите на Окръжния и Административния съд в Сливен-Мартин Данчев и Слав Бакалов, директорът на ТДДАНС Стоян Димитров, кметът на община Сливен Стефан Радев, кметът на община Котел Коста Каранашев, кметът на община Нова Загора Николай Грозев и кметът на община Твърдица Атанас Атанасов.

Оценката, която дава ръководството на МВР за работата на Областната дирекция в Сливен е добра, каза главен комисар Арабаджиев, след представянето на резюме на анализа за дейността през 2019 година. Постигнати са значителни резултати по всички направления на дейност, отбеляза заместник-главния секретар и добави, че дирекцията е на 6 място в страната, което е едно добро представяне. По отношение на превантивната дейност е свършена голяма по обем работа, която неминуемо дава резултата, както и прилагането на добре изработен механизъм за справяне с битовата престъпност, каза още Арабаджиев.

В анализа за работата през изминалата година се отчита спад в регистрираните престъпления. През отчетния период са регистрирани 2086, което е с 424 по-малко от регистрираните пред 2018 година. Разкрити са 1252 престъпления, като разкриваемостта е 60,02%. Допълнително през годината са разкрити 305 престъпления, регистрирани в предходни години. Разкрити са всички тежки криминални престъпления с широк обществен отзвук.

През 2019  са приключени  2722 досъдебни производства.С мнение за повдигане на обвинение са 927 досъдебни и 264 бързи производства.

Регистрираните престъпления по икономическа линия са 191 или 9,16% от всички регистрирани престъпления. Нивото на разкриваемост при тях е 49,2%.

Главен комисар Арабаджиев даде отлична оценка за работата на сектор „Пътна полиция“ в борбата за намаляване жертвите на пътя. За периода от 1 януари до 31 декември 2019 година в област Сливен се наблюдава намаление на общия брой ПТП с 125, убитите са с 8 по-малко, а ранените са с 30 повече спрямо същия период на 2018 година. Най-голям брой тежки ПТП са настъпили в следствие на несъобразена скорост. Общият брой на тежките ПТП след употреба на алкохол са 10, като в резултат на тях има 1 убит и 10 ранени. За намаляване броя на тежките ПТП са проведени множеството специализирани операции по пътна безопасност и ежедневен контрол на скоростта и установяване на водачи, употребили алкохол и наркотични вещества.

По отношение на превенцията през изминалата година са изготвени 1708 програми и проведени мероприятия за работа с рискови социални групи и жертви на престъпления.

Организирани са 2193 срещи и проведени беседи в училища, детски градини и други учебни заведения. Осъществява се наблюдение и контрол на криминално проявени лица и такива, склонни към извършване на противоправни деяния.

Проведени са разговори с областната и общински администрации за допълнително монтиране на охранителни камери за видеонаблюдение на рискови места – паркове, градини, улици, училищни дворове и други. Към момента служители на ОДМВР Сливен имат достъп до 205 видеокамери, разположени на територията на община Сливен, 16 на територията на град Нова Загора, 21 за Котел, и 8 за Твърдица.

Общинските кметове дадоха висока оценка за работата на полицията по отношение на опазване на селскостопанската продукция, работата по механизма за обхват на децата и връщането им в училище, както и по отношение на проблеми, произтичащи от социално-икономическото положение на населението в региона.

В заключение беше отчетено значително повишаване на резултатите по всички направления на дейност, както и запазване на доброто взаимодействие с прокуратурата и съдебната власт.