ОДМВР-Сливен: Продължават проверките за изправност на шумозаглушителните системи на автомобилите

ОДМВР-Сливен извършва контрол по отношение на моторни превозни средства с поставени шумоусилващи устройства или с ниво на шума над разрешеното. Проверките се извършват при ежедневния контрол по спазване на Закона за движение по пътищата и по постъпили сигнали от граждани.

Моторните превозни средства се проверяват за неизправни шумозаглушители или липсата на такива, както и за допълнително монтирани шумоусилващи устройства. В тази връзка от 14 до 18 юли на територията на ОДМВР-Сливен бе проведена специализирана операция, разпоредена от ГДНП.

В хода на акцията са установени 6 случая, като собствениците своевременно са отстранили техническите неизправности.

От началото на годината екипи на РУ-Сливен са установели 23 случая на изменения в конструкцията на автомобилите, което води до високи нива на шум – монтиране на специални шумоусилващи тръби, премахване на катализатор и задно гърне. Направените изменения водят не само до нетърпим шум, но и до замърсяване на околната среда. Санкцията, предвидена в закона за този вид нарушения е глоба в размер  до 200 лева и спиране от движение на автомобила до отстраняване на неизправността. На санкция полежат и автомобили, които превишават нивото на шума поради техническа неизправност. Проверките се извършват с уред, който отчита нивото на шум при работещ режим на двигателя на място, като данните се сверяват с тези от регистрационния талон на автомобила / позиции (U.1) макс. децибели при (U.2) обороти/.

В хода на провеждащите се специализирани операция по контрол на скоростните режими, употребата на алкохол и наркотични вещества, са предвидени и проверки, свързани с изправността на шумозаглушителните системи на автомобилите.