ОДМВР-Сливен – партньор в сътрудничеството между институциите по проблема с домашното насилие

Полицейски инспектори към ОДМВР-Сливен взеха участие в двудневна работна среща по теми, свързани с домашното насилие, организирани от фондация „Асоциация Анимус” и фондация „Общество и сигурност”, по проект ACF 41/ Активни срещу насилието над жени. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Испания, Лихтенщайн е Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Сливен.

Неговата основна цел е да се просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

Фокус група с участието на полицейски инспектори от районните управление в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица се проведе на 6-ти февруари в сградата на Комплекса за социални услугив  град Сливен, с цел е да се проверят познанията и нагласите на полицаите по темата домашно насилие и възможността да се осигури  допълнително обучение и информация. Бяха дискутирани въпроси, засягащи ролята и работата на полицията при случаи на домашното насилие. Служители на Териториална полиция, които основно работят по този проблем, обмениха мнения и засегнаха както законовата, така и чисто човешката страна на този феномен. Като основен проблем за областта се очерта липсата на кризисен център за настаняване на жертвите на домашно насилие, където те могат да получат убежище, защита и навременна психологична и юридическа помощ. Най-близките до Сливен центрове са в градовете Стара Загора и Бургас. Набелязани бяха мерки, за по-добра ефективност и бързина при решаване на тези случаи, така че да се повиши доверието на жертвите на домашно насилие в полицията и останалите институции.

Като статистика беше отчетено завишаване  броя на издадените заповеди, което се разглежда не като увеличаване на случаи на домашно насилие, а като осъзнаване от страна на  жертвите, че може да им се помогне. Благодарение на информационната кампания, която се провежда в последните години от фондации като „Асоциация Анимус” и „Общество и сигурност”, все повече жени, жертви на домашно насилие, търсят помощ. По данни на ОДМВР за 2019 година  от Районнен съд-Сливен са издадени 47 заповеди за наложена мярка за защита от домашно насилие. През 2018 са били 67, докато през 2016 са едва 31. В ОДМВР-Сливен са образувани 15 досъдебни производства за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие.

Метод за изграждане на институционален механизъм и мониторинг на дейности по прилагане мерките по превенция и защита  от домашно насилие бе дискутиран на състоялия се днес уъркшоп в сградата на Областната администрация. Целта е да се изследва работата на структурите по координационния механизъм на местно ниво. В уъркшопа участие взеха представители на ОДМВР-Сливен, съда, прокуратурата областна и общинска администрация, Дирекции социално подпомагане в общинските центрове на област Сливен, Отдели „Закрила на детето”, представители на МБАЛ-Сливен, Регионална здравноосигурителна каса-Сливен и Комплекса за социални услуги в Сливен. Задачата е на база проведено изследване след служби и институции да се  формират изводи и препоръки за подобряване на междуинституционалното сътрудничество при работа по проблема „домашно насилие” и предложения за оптимизиране на законодателството.