ОДМВР-Сливен: Електрическите мотопеди подлежат на регистрация

През последните седем дни в РУ-Сливен са образувани шест бързи производства за управление на нерегистрирани моторни превозни средства-мотопеди. Четири от тях са електрически двуколесни и триколесни  мотопеди от категории L, съгласно чл. 4 на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година. Всички превозни средства, упоменати в чл.4, подлежат на регистрация. Изключение прави ППС от точка i) L1e-А /велосипед с допълнително монтиран двигател/, което по Наредба  № I-45 от 24 март 2000 г., за регистриране и отчет на превозните средства, не подлежи на регистрация, но изисква категория „АМ“ за управление.

За управление на двуколесните ППС от чл.4 на Регламент (ЕС) № 168/2013 се изисква категория „АМ“, за триколесни категория „В1“.

На територията на ОДМВР-Сливен се осъществява ежедневен контрол по спазване на чл. 140, ал.1 на Закона за движение по пътищата. Полицейските служители извършват засилени проверки на превозни средства, задвижвани с електродвигател с максимална мощност по-голяма от 1000 W и развиващи максимална конструктивна скорост по-голяма от 25 км/ч и до 45 км/ч., подлежащи на регистрация.

РУ-Сливен припомня, че според българското законодателство за управление на нерегистрирано МПС, изискващо регистрация, се носи отговорност по чл.345  ал.2 от  Наказателния кодекс. По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.