Oчaĸвaният мopaтopиyм пpeдвиждa oтлaгaнe нa плaщaниятa пo ĸpeдити, нo нe и peдyĸция

В Европейския банков орган (ЕБО) продължават консултациите във връзка със законовите и частните мораториуми върху плащанията по банкови кредити в контекста на ситуацията с вируса COVID-19. Това съобщава БНБ и уточнява, че на настоящия етап е финализиран проект на указание на ЕБО по отношение на тези мораториуми. Проектът ще бъде гласуван в ЕБО днес до края на работния ден.

На основата на одобрения в ЕБО документ Управителният съвет на БНБ ще приеме решение по прилагането на указанието на ЕБО в България и ще изиска от търговските банки да предложат за утвърждаване в БНБ единен проект на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19.

EБO e инcтитyциятa, ĸoятo paзpaбoтвa пpaвилaтa, пo ĸoитo paбoтят бaнĸитe в Eвpoпeйcĸия cъюз (EC). Bcяĸa мяpĸa, ĸoятo нapyшaвa тeзи пpaвилa, вoди дo зaдължeниeтo бaнĸaтa, ĸoятo я пpилaгa, дa пpaви дoпълнитeлни paзxoди зa пpoвизии и нaмaлявa ĸaпитaлoвитe cи пoĸaзaтeли, ĸoeтo aвтoмaтичнo вoди дo пoдpивaнe нa cтaбилнocттa нa cъщaтa и дo yвeличeниe нa pиcĸa зa нeйнитe влoжитeли.

Според насоките на ЕБО мораториумът предвижда само промяна в схемата на плащанията чрез спиране и отлагане на плащанията на главница или на цели вноски за предварително ограничен период от време. Той не се прилага за заеми, отпуснати след датата от която започва да действа. Мораториумът се прилага за различни широки групи от длъжници или групи от вземания.

С други думи, с новите правила, които се очаква ЕБО да обяви на 2 април и в последствие БНБ да приеме, на банките ще бъде дадена възможност да отлагат вноските на своите кредитополучатели за определен период от време по главници, по лихви или по лихви и главници едновременно. Периодът ще бъде специално уточнен. Ако той започне от началото на март, което за България е най-логично, всеки заем отпуснат след това няма да може да се ползва от това облекчение. Вероятно периодът, за който ще важи мораториумът, ще бъде фиксиран до края на годината.

Кредитополучателите, които ще получат правото да се ползват от това облекчение – отлагането на вноските, ще могат да бъдат сегментирани по групи – потребителски, жилищни и фирмени заеми, както и по сектори от икономиката. Възможно е да се вземе решение и всички сектори и групи да ползват подобно облекчение.

При мораториума става дума за отлагане на вноските, което означава, че отложените за плащане суми ще се натрупват и след края на действие на мораториума длъжниците ще сключват с кредиторите нови погасителни планове за обслужването на заемите. Също така, мораториумът може да даде право за въвеждане на намалени вноски по кредитите, но и тогава ще важи условието, че разликата между първоначално действащата (преди мораториума) и намалената вноска, се натрупва и погасяването на тази разлика се урежда след приключването на действието на въпросните облекчения.

Правилата на ЕБО не предполагат редукция на задълженията или някаква друга форма на намаляване на общия обем на дължимите плащания. Разбира се, отделните банки могат да предложат подобни бонуси, но единствено и само за своя сметка.