Обявиха 13 вакантни места за военна служба във формирование 42700 – Сливен

13 свободни места за военна служба във военно формирование 42700 – Сливен, обявиха от Военно окръжие – Сливен.

13-те места са за една  длъжност – Автоматчик в „Охранителен взвод“. Изискванията са кандидатите да имат средно образование. 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област СЛИВЕН, подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 27 януари 2023 г.

Конкурсните изпити на акндидатите ще бъдат през март 2023 г. – в периода 9 март- 17 март, във военното формирование, за което е обявена вакантна длъжност. Те ще трябва да минат през Изпит по физическа подготовка, Тест за проверка на общата култура и събеседване.

Документите за кандидатстване се предоставят от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

Кандитатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

  1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  2. Да не са по-възрастни от 40 години;
  3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
  4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
  7. Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), отговарящи и на следните условия:

– Не са били освободени по дисциплинарен ред;

– Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

– Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане длъжността.

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven