Обучение ще събере психолози и педагогически съветници от училищата в Сливенска област

4-дневно изнесено обучение на психолози и педагогически съветници от училищата в Сливенска област, свързано със Стандарта за приобщаващо образование, започна в четвъртък и ще продължи до 22 септември. В него участва и експерт „Приобщаващо образование“ при РУО-Сливен, както и психолог от една от детските градини в общината.

Сред акцентите в програмата са нормативната база, свързана със Стандарта, документацията при водене на случай, механизми за работа с децата и споделянето на добри практики.

Успоредно с това, от страна на местната Комисия срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е осигурено участието на квалифициран обучител, с който в рамките на два дни, участниците, разпределени по групи, ще разработят възможни модели и механизми за работа по отделни казуси от своята практика.

Проявата се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в партньорство с РУО-Сливен.