Обучение по информационна грамотност в Библиотека „Зора“

В Библиотека „Зора” се проведе обучение на група ученици от девети клас на СУ „П.К.Яворов”. Темата бе информационна грамотност – работа с онлайн  бази данни, намиране на образователна  и специализирана информация, разпознаване на фалшивите новини.

Инициативата на библиотеката   и на преподавателите  е продиктувана от желанието да се е подобри  библиографско-информационната грамотност на учащите се – нещо изключително важно за тяхната бъдеща реализация като студенти и специалисти, като активни граждани и в намирането на работа.

Наред с развлекателните и комуникационни  функции  на Интернет, учениците трябва да се научат да ползват огромните образователни ресурси в мрежата.

Пред  младежите бе демонстрирана и дигиталната база данни на „Зора”, която  е достъпна за всички. Обучението е част от проект Библиотека „Зора“ – място за неформално образование, който е сред 22-та проекта на граждански организации в страната, спечелили финансиране в рамките на третото издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“.