Обучават специалистите по здравни грижи в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ как да действат при спешни състояния на пациенти с диабет

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – Сливен  се проведе поредното обучение за  професионалистите по здравни грижи. Темата беше „Диабет – съвременни подходи в лечението и грижите за пациентите. Видове инсулини, приложение и дозировка”. Лектор бе д-р Наталия Канева – началник на Отделението по ендокринология в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“.
Участие взеха  75 медицински сестри. Те бяха запознати с видовете захарен диабет, със съвременните подходи в лечението на болестта, групите медикаменти и начина им на приложение. Д-р Канева акцентира върху поведението на специалистите по здравни грижи при спешните състояния – хипогликемия и диабетна кетоацидоза, предоперативна подготовка на пациенти със захарен диабет и постоперативен период. Разгледани бяха клинични случаи от практиката.
Обучението завърши с практически занимания, полагане на тест и обсъждане на резултатите. На всеки желаещ участник беше измерена кръвната захар. След курса се проведе дискусия, на която д-р Канева отговори на всички възникнали въпроси и казуси.