Общностният център за деца и семейства-Сливен, продължава своята дейност и през 2022 година

Община Сливен продължава да изпълнява Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен” през новата 2022 година. Финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общностен център за деца и семейства- Сливен, продължава своята дейност и през 2022 година,  като предлага консултации и оказва подкрепа на деца и семейства, както в Общностен център,  на терен и онлайн срещи с потребители.

Въпреки епидемичните условия в момента, центърът продължава своята  дейност, при спазване на всички наложени и необходими условия и мерки.

Всеки делничен ден – от 08.00 до 19.00  часа, екип от работещите специалисти предлага консултации и оказва подкрепа, помощ на деца и семейства от 0 до 7-годишна възраст в различните услуги/дейности, както следва:

Към услугата:  “Ранна интервенция на уврежданията,, – се включват ранно разпознаване на увреждането на деца от 0 до 7 годишна възраст, консултиране от педиатър , психолог, логопедични и рехабилитационни услуги, както и  социален работник.

Към услугата: ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”-  Дейността цели предоставяне на подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Изпълнението се реализира от 1 Специален педагог (при необходимост ще се ангажират и други специалисти от Общностен център). 

Към услугата:  “Семейно консултиране и подкрепа,, – се оказва помощ  на семействата в грижата за децата , справяне със семейни проблеми , създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация.

Към услугата:  “Формиране и развитие на родителски умения,, – се повишават знанията и уменията на бъдещите родители, както във връзка с особеностите на раждането, така и във връзка с нуждите на новороденото и необходимата семейна среда на детето от 0 до 7-годишна възраст.

Консултации и насоки можете да получите от : Педиатър; Акушер-гинеколог; Юрист . Те са на ваше разположение за подкрепа и помощ в отглеждането и възпитанието на децата ви.

В услугата ,,Покрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”. По нея работят специалисти педиатър и стоматолог. Те изпълняват редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторно развитие на бебета и деца от целевите групи.

Услугите са напълно безплатни.

Телефони за връзка с центъра и нашите медиатори, за насоки и контакти са всеки делничен ден от 08:00ч. – 17:00ч.

Адрес: гр. Сливен, ул.” Пейо Яворов” – 6;  Служ.тел: 044/66-73-40                                                  

гр. Сливен

22.12.2021г.