Общинските съветници ще гласуват новата програма за ин витро процедурите

Общо 40 точки са включени в предварителния дневен ред на предстоящата този четвъртък-28 юли, сесия на местния парламент в Сливен. По този повод днес се състоя обичайната пресконференция на председателя на общинския съвет Димитър Митев. На нея присъстваха още зам.-председателят Веселина Тонева и общинските съветници – Соня Келеведжиева и Момчил Пантелеев.

По отношение на предстоящата сесия Митев открои няколко акцента, сред които – приемане на новата програма за ин витро процедурите, актуализация на бюджета, както и промяна в съставите на обществените комисии за избор на носителите на наградите на Община Сливен – „Добри Чинтулов“, „Д-р Иван Селимински“, „Добри Желязков“ и „Милосърдие“.

Относно предложеното изменение на бюджета Димитър Митев конкретизира, че то е свързано предимно с разходи. Те предвиждат Община Сливен да отпусне средства в размер на близо 37 хил. лв. за откриване на общински център за подкрепа за личностно развитие – астрономическа обсерватория в  Сливен. Средства ще бъдат отпуснати и за изграждане на система за видеонаблюдение в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – селище „Качулка“, на територията на Общинския пазар. Ще бъде осигурено и необходимото финансиране за ремонта на площада в село Селиминово и други дейности в село Гергевец.

На заседанието в четвъртък предстои да бъде гласувана отмяна на правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Сливен. В тази връзка Митев подчерта, че това по никакъв начин няма да наруши дейността на ин витро фонда. Основната цел е да бъдат приети нови правила, които да са в синхрон с националното законодателство.

Местният парламент ще гласува и отчетите за изпълнението на общинския бюджет за 2021 г. и за дейността на местния парламент и постоянните му комисии за първото шестмесечие на 2022 г.

Сред предложенията от дневния ред попадат още включване на няколко училища и детски градини от община Сливен в списъка на защитените и средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 г. По думите на зам.-председателя на общинския съвет Веселина Тонева това са – Основно училище ,,Васил Левски”, с. Стара река и Основно училище „Хаджи Димитър”, с. Бяла, ДГ „Здравец” – гр. Кермен, ОУ ,,Св. Климент Охридски”, с. Блатец, ОУ ,,Хаджи Димитър”, с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров”, с. Гавраилово,  ,,ОУ ,,Христо Смирненски” – гр. Кермен, ОУ ,,Христо Ботев”, с. Самуилово, ОУ ,,Васил Левски”, с. Стара река, ОУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, с. Тополчане и ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий” – гр. Сливен. С решение на общинския съвет предстои да бъдат утвърдени и съществуващите слети паралелки, чийто брой ученици е под минимално установения и промяна в групите в детски градини за учебната 2022/2023 г.

Димитър Митев информира, че към момента са постъпили две допълнителни предложения. С едното се упълномощава кметът Стефан Радев да подпише запис на заповед за авансово плащане по проект „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”. Проектът се изпълнява от Община Сливен и предвижда обновяване на пространства в РИМ „Д-р Симеон Табаков“, Художествена галерия „Димитър Добрович“ и зала „Сливен“. Второто предложение касае упълномощаване на представител на Община Сливен за участие и гласуване в извънредното общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, гр. Сливен. То е насрочено за 29 юли от 11 ч.

Сесията ще се проведе обичайно в зала „Май“ от 9 ч.