Общинският съветник Мустафа Мустафов бе упълномощен да участва в извънредно събрание на акционерите на „ВиК“-Сливен

Общинските съветници подкрепиха единствената точка от дневния ред на днешната извънредна сесия на местния парламент. Тя касае упълномощаване на представител на Община Сливен за участие в Общото събрание на акционерите на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД на 10 февруари. С 33 гласа „за“ бе избран общинският съветник Мустафа Мустафов, който да гласува по дневния ред на предстоящото в четвъртък извънредно събрание. Управителят на „ВиК“-Сливен инж. Севдалин Рашев коментира, че на събранието предстои да бъде взето решение водното дружество да получи заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, в размер на около 2 млн. и 100 хил. лв., за покриване разходите за електроенергия на ВиК.

„Средствата се необходими, за да бъдат разплатени сумите, натрупани за електроенергия през 2021 г. Повишената цена на ел. енергията ни постави в много трудни условия. По тази причина се налага да поискаме помощ от нашия принципал – Министерството на регионалното развитие и благоустройството и българския холдинг, на който сме дъщерно дружество“, посочи инж. Рашев. По отношение на новите сметки за ел. енергия, той бе категоричен, че е необходимо радикално и трайно решение на държавата, включващо различни варианти.

„Предполагам, че ще има компенсации, които ще обхващат разликата в цената на ел. енергията по фактура и заложената в бизнес-плана. Вече след отпадането на мораториума, ще видим дали Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР, ще включи част от електроенергията в цената на водата“, допълни управителят на водното дружество. Той подчерта, че все още е рано за прогнози.