Общинският съвет в Сливен ще избира нов зам.председател

На редовната си сесия този четвъртък, 17 ноември, местният парламент в Сливен предстои да избере нов зам.председател. Това стана ясно на днешната пресконференция на председателя на Общински съвет-Сливен Димитър Митев. Доскоро мястото на един от зам.председателите заемаше Деян Дечев, който подаде оставка заради избирането му за народен представител. С решение на Общинската избирателна комисия неговото място като общински съветник зае д-р Наташа Петкова.  За овакантеното място на зам.председател е предложена Соня Келеведжиева, чиято кандидатура предстои да бъде гласувана на заседанието.

Общо 45 точки съдържа предварителният дневен ред на сесията, внесени са и 6 допълнителни. Сред акцентите Митев отбеляза поредната актуализация на бюджета. По думите му тя се отнася предимно за средства, които ще бъдат насочени в изграждане на система за  видеонаблюдение в част от кварталите „Сини камъни“ и „Българка“, реконструкция на няколко детски площадки в Сливен, основни ремонти на сгради – общинска собственост в няколко населени места, купуване на компютри за кметства, осигуряване на допълнителни средства за помощи на нуждаещи се граждани и др.

Предстои да бъде гласувано и предложение Общината да кандидатства с проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.”, свързан  с осигуряването на услугата „Грижа в дома“ за лица с увреждания и възрастни хора. Финансовата помощ по проекта е на 100 процента безвъзмездна и възлиза на близо 2,5 млн.лева. Друго предложение е свързано с осигуряването на допълнителни 238 хил.лева по проект „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване в община Сливен“.

Сред точките попада още изменение на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2022 г. Размерът на план-сметката от близо 15,6 млн. лева остава същият, предлага се пренасочване на средства по пера.

Други предложения за гласуване са отчетът за изпълнение на решенията на местния парламент за първото полугодие на 2022 г., както и за упълномощаването на представител на Общината за участие в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен.

В заключение председателят Митев отбеляза, че в предварителния дневен ред и на тази сесия са предвидени разпоредителни сделки с общинска собственост, в това число подялба на имоти, публични тръжни процедури и отпускане на средства и финансови помощи на граждани.

Обичайно, сесията е насрочена за 9 ч. в зала „Май“.