Общинският съвет подкрепи инициативата на кмета за даряване на апаратите за двете болници

На днешното редовно и последно за тази година заседание на Общински съвет-Сливен всичките 35 точки получиха необходимото одобрение.

Сред тях са изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, както и внесените от кмета Стефан Радев предложения за освобождаване от плащане на наеми на ползвателите на общински имоти за търговия и „тротоарно право“ за заведенията за хранене и развлечение за периода от 1 до 31 декември и освобождаване от задължение за заплащане на цени на услуги за паркиране в обхвата на „Синя зона“ за периода от 30 ноември до 31 декември.

С 27 гласа „за“  и 2 „въздържал се“ местният парламент прие изменението на общинския бюджет. Сред мотивите за това кметът Стефан Радев посочи необходимостта от закупуване на кислородни концентратори за две от болниците в Сливен – МБАЛ ,,Д-р Иван Селимински” и МБАЛ – Сливен към ВМА – София, работещи с Ковид пациенти.

„Вярвам, че това поредно дарение към две от болничните ни заведения ще облекчи до известна степен голямото натоварване в работата им. В динамичната и тежка обстановка в момента това трябва да ни е приоритет и да продължаваме да бъдем в помощ на целия медицински персонал и на лекуващите се там пациенти, което е най-важно“, заяви кметът. Други по-съществени причини за изменението са свързани с насочване на общински средства за закупуване на инвентар и апаратура за дейността на Дневен център за деца с увреждания „Св. Стилиян Детепазител”, изграждането на безжична мрежа в РБ „Сава Доброплодни“ гр. Сливен, изграждане на охранителна система и системи за видеонаблюдение и ремонти на част от уличната мрежа в няколко населени места, укрепване на свлачището в района на с. Сотиря и др.

Подкрепа получи и предложението, свързано с преобразуването на ОУ „Черноризец Храбър“ в с. Крушаре, а също и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

На днешното заседание бяха гласувани още програмите, както за работата на общинския съвет през първото тримесечие на 2021 г., така и за развитие на читалищната дейност в община Сливен за 2021 г., а също и изменение и допълнение на правилника за дейността на Общинско предприятие „Озеленяване“.

Одобрение получиха и обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, одобряване на подробни устройствени планове, прекратяване на съсобственост и отпускане на финансови помощи и средства на граждани.