Общински съвет-Сливен заседава извънредно утре – 15 декември

Местният парламент в Сливен се събира на извънредно заседание утре – 15 декември. Една точка е заложена в дневния за гласуване. Тя касае упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен”. Общото събрание на съдружниците е насрочено на 17 декември от 11 ч. На него предстои да бъде взето решение за получаване на заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД в размер на 8 800 712 (осем милиона осемстотин хиляди седемстотин и дванадесет) лв. Средствата от кредита се планира да бъдат използвани за изпълнението на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв.“Речица“, гр. Сливен“, който стартира през лятото на 2021 г.

Извънредната сесия на общинския съвет ще се проведе в зала „Май“ от 9.30 ч., при спазване на противоепидемичните мерки.