Общински съвет-Сливен ще гласува облекчения в помощ на местния ресторантьорски бизнес

30 точки са заложени в предварителния дневен ред на предстоящата в четвъртък – 25 март редовна сесия на Общински съвет-Сливен.

Сред акцентите попадат внесените от кмета Стефан Радев предложения, насочени към облекчаване на тежките икономически последствия, които пандемията от коронавирус нанесе на туристическия сектор. Едното от тях е свързано с намаляване с 50 % на наемите на общински нежилищни имоти, включително и обекти, предоставени за управление на общински предприятия, представляващи барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, както и таксата за разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и развлечение. Другото касае освобождаване от заплащане на наемни вноски от наематели на общински нежилищни имоти, в това число и предоставените обекти за управление на общински предприятия като барове, ресторанти, питейни заведения и за бързо обслужване и кафе-сладкарници за периода от 1 до 28 февруари.

На сесията в четвъртък предстои да бъде гласувана и промяна в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен.

Други предложения, които ще бъдат гласувани от общинските съветници са още Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, приемане на Програмата за работата на местния парламент през второто тримесечие на 2021 г.

Сред предложенията за гласуване попада и даване на съгласие Община Сливен да кандидатства по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ с проектно предложение „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж – Сливен“. Програмата е финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Освен него ще бъдат гласувани още утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за 2021 г., както и отчетите за 2020 г. на програмите за опазване на околната среда, за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, а също и за управление на отпадъците.

В дневния ред са предвидени и обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, сред които изготвяне на подробни устройствени планове, прекратяване на съсобственост, отпускане на финансови средства и помощи на граждани.

Редовното заседание ще започне от 9 ч. и ще се проведе в зала „Май“, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.