Общински съвет-Сливен одобри актуализацията на бюджета за 2020 година

На днешната редовна сесия на местния парламент в Сливен одобрение получиха всички 32 точки, включени в дневния ред.

С 28 гласа „за“, 4 „въздържал се“ и 1 „против“ общинските съветници гласуваха актуализацията на бюджета за 2020 г. По време на обсъждането на изменението кметът Стефан Радев открои няколко причини, които го налагат. Сред тях са отпускане на целева субсидия в размер на 25 хил. лв. за изграждане на лаборатория за диагностика на COVID-19 с PCR метод от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, цялостен ремонт на Детска градина „Звездица“ в кв. „Даме Груев“, подписването на Колективния трудов договор между Общината, КНСБ и регионалния съюз към КТ „Подкрепа“, с който се увеличават от 1 юли тази година заплатите на медицинските работници в общинското здравеопазване в Сливен. Изменението се налага и заради ремонт на покрива и почистване на двора на бившето училище „Антон Иванов“. Други причини са свързани с разходи за ремонтни дейности в няколко населени места от общината.

В хода на сесията беше дадено съгласие Община Сливен да предостави терен на Министерството на здравеопазването за изграждане на още един социален център. Той ще се намира в близост до сградата на бившето Начално училище „Хаджи Димитър“, където вече функционират два социални центъра.

На сесията днес общинските съветници гласуваха отчета за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2019 г. и избор на Временна комисия за изготвянето на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Сред точките, получили подкрепа, са още даването на съгласие за партньорство на Община Сливен в проект WINET – Търговия и иновации в лозаро-винарската индустрия, BSB – 638 на Търговско-промишлена палата-Стара Загора, както и даване на съгласие за сключване на договор за дългосрочен кредит на „Пътнически превози“ ЕООД-Сливен.

В рамките на днешното заседание бяха утвърдени и промените в културния календар на Общината, беше дадено и съгласие за закупуване със собствени средства на апаратура за диагностика и лечение в „ДКЦ 1-Сливен“ и ремонт на част от покрива на сградата на „ДКЦ 2–Сливен“.

Бяха одобрени и предложенията, касаещи разпоредителни сделки с общинска собственост, одобряване на подробни устройствени планове, прекратяване на собственост и отпускане на финансови помощи и средства на граждани.