Общински експерти и пожарникари участваха в семинар на Мрежата на балканските градове

Общински експерти и служители на РДПБЗН от Сливен участваха в семинар, организиран от Мрежата на балканските градове В40. Едноседмичното събитие се състоя в Истанбул. Целта бе да се обмени опит за действията на местната власт и пожарните служби в условията на бедствия и критични ситуации.

Общината осигури пътуването на сливенската група в отговор на отправена до кмета Стефан Радев покана от ръководството на В40. „Сливен също е част от Мрежата на балканските градове. Срещата в Истанбул бе важна за всички участници в нея, защото бяха  обсъдени възможностите за подкрепа и солидарност, ако някой от градовете е в условия на бедствие“, коментира градоначалникът.

В семинара обмениха опит представители на Сараево, Прищина, Зеница, Букурещ, Кърджали, Бургас, Пловдив, София, Стара Загора и Сливен. Те се запознаха с работата на турските си колеги за оповестяването при бедствия, спасителните дейности, интервенцията и обработването при химически, биологични и радиоактивни замърсявания, реакциите при аварии, катастрофи и др.

Домакините представиха Центъра за координация при бедствия АКОМ в Истанбул, който осигурява високо технологично ниво за наблюдение и за съгласуване на действията в бедствена ситуация в многомилионния град. Показана бе специализирана техника, защитно оборудване и екипировка. Сливенските огнеборци участваха в симулация за гасене на пожар. Ръководителят на сливенската група инж. Снежана Кънева, началник на отдел „Сигурност и управление при кризи“, участва в работна среща с Председателя на 152-те пожарни станции в Истанбул, 26 от които са на доброволен принцип. В мегаполиса работят 6000 пожарникари, специализираните автомобили са 903, а 8000 камери осигуряват денонощно видеонаблюдение.

Мрежата на балканските градове В40 бе създадена през миналата година по инициатива на кмета на Голямата истанбулска община Екрем Имамоглу. Целта е да се изгради солидарност и сътрудничество в икономическото развитие, да се намират регионални решения на глобални проблеми, включително в опазване на природните ресурси, преодоляване на бедността сред част от населението и др.