Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата – Ямбол прие решения за движението на територията на общината

На заседание, проведено на 19 юли 2022 година, Общинската комисия по
безопасност на движението по пътищата – Ямбол реши да бъде поставено огледало на
изхода до Лятното кино в Градския парк към улица „Златен рог“ за по-добра видимост
на участниците в движението.

Комисията взе решение за ограничаване на скоростта на улица „Крали Марко“ и
за целта ще бъдат поставени две съоръжения от типа „легнал полицай“.

На заседанието беше решено на улица „Срем“ да бъдат маркирани две ленти за
движение надясно и наляво към крайречната улица и една лента в обратна посока –
към „Старата автогара“.

Съществуващият пътен знак „Г6“ /„Движение само надясно или наляво след
знака“/, който е поставен върху бившата светофарна уредба на улицата, трябва да се премахне, за да бъде заменен със знак „Г2“ /„Движение само надясно след знака“/ и „Г3“ /„Движение само наляво след знака“/.

Старият знак „Б1“ /„Пропусни движещите се по пътя с предимство“/ ще се
замени с „Б2“ /„Стоп“/. Пред магазин „Реал“ на улица „Срем“ ще бъдат поставени
пътни знаци „В27“ /“Забранени са престоят и паркирането“/ и „Т17“, указващ способ за санкциониране „паяк“.