Общината премахна опасна жилищна сграда в центъра на Сливен

Опасна за здравето и живота на гражданите жилищна сграда, частна собственост, бе премахната от Общината след жалба на живущите в района.

Едноетажната къща в центъра на града, на ул. „Щросмайер“ зад НТС, е била необитаема. Започнала да се руши. По данни на съседите, състоянието й още повече се влошило,  след като в нея самоволно започнали да пребивават различни лица.  Пожар допълнително увредил постройката и причинил щети на два апартамента в съседна кооперация.

При извършените проверки от общински специалисти по подадения сигнал е констатирано, че сградата подлежи на премахване съгласно чл. 195 ал. 6 от Закона за устройство на територията. Тя е опасна, негодна за ползване, застрашена е от самосрутване, не подлежи на поправка и заздравяване, създава условия за пожари и е вредна в санитарно-хигиенно отношение.

Собствениците не са изпълнили заповедта на Кмета да премахнат опасната сграда. По тази причина Общината я премахна принудително и почисти терена.

Предстои спрямо собствениците да бъде предявен иск за възстановяването на всички, направени от местния бюджет, разходи.

До принудително премахване на опасни постройки се стига рядко, тъй като повечето собственици сами изпълняват разпорежданията в указания срок.