Община Ямбол поетапно увеличава курсовете на градския транспорт

Община Ямбол поетапно увеличава курсовете на линиите от градския транспорт. От 19 май, вторник, автобусите от градския транспорт ще се движат по ново временно разписание. В него са добавени още 37 курса.

Делнични /работни/ дни:

 • Линия № 1

20 курса с часове на тръгване:

04:20; 05:20; 06:20; 07:00; 07:20 /“Язаки“; 08:00 /„Язаки“; 08:20 /“Язаки“; 08:50; 09:20; 10:20; 11:20; 12:20; 13:20; 14:20; 15:20; 16:20 /“Язаки“; 16:40; 17:20 /“Язаки“; 18:20; 19:20 ч.

 • Линия № 2

16 курса с часове на тръгване:

06:35; 07:05; 07:20; 07:50; 08:20; 08:50; 09:35; 10:35; 11:35; 12:35; 13:05; 15:05; 16:20; 17:20; 18:20; 19:20 ч.

 • Линия № 5

17 курса с часове на тръгване:

06:35; 07:25; 08:05; 08:45; 09:35; 10:05; 11:05; 12:05; 12:45; 13:05; 14:05; 15:05; 16:05; 16:45; 17:25; 18:05; 19:05 ч.

 • Линия № 13

2 курса с часове на тръгване:

07:14; 16:10 ч.

 • Линия № 16

17 курса с часове на тръгване:

06:30; 07:20; 07:40; 08:00; 08:20; 8:40; 09:20; 10:30; 11:20; 12:20; 13:20; 14:30; 15:20; 16:20; 17:20; 18:20; 19:30 ч.

 • Линия № 20

15 курса с часове на тръгване:

05:40; 06:40; 07:41; 08:36; 09:40; 10:44; 11:48; 12:45; 13:45; 14:44; 15:40; 16:36; 17:40; 18:46; 19:45 ч.

 • Линия № 20 А

1 курс с час на тръгване

04:10 ч.

 • Линия № 23

5 курса с часове на тръгване:

07:26; 08:17; 11:40; 15:40; 16:35 ч.

 • Линия № 25

16 курса с часове на тръгване:

04:10; 05:20; 06:38; 07:40; 08:38; 09:42; 10:46; 11:50; 12:44; 13:42; 14:46; 15:50; 16:44; 17:40; 18:45; 19:45 ч.

Празнични и почивни дни:

 • Линия № 1

14 курса с часове на тръгване:

4:20; 6:20; 7:20 /“Язаки“; 8:30; 9:30; 10:30; 12:00; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30 /“Язаки“; 17:40; 18:30; 19:30 ч.

 • Линия № 2

14 курса с часове на тръгване:

7:30; 8:10; 08:55; 09:40; 10:50; 11:35; 12:40; 13:30; 14:35; 15:30; 16:30; 17:30; 18:45; 19:30 ч.

 • Линия № 5

14 курса с часове на тръгване:

06:40; 07:35; 08:15; 09:35; 10:15; 11:35; 12:55; 13:35; 14:55; 15:35; 16:55; 17:35; 18:55; 19:35 ч.

 • Линия № 16

13 курса с часове на тръгване:

06:30; 07:30; 08:30; 09:50; 11:10; 12:10; 13:10; 14:30; 15:50; 17:00; 18:00; 19:10; 20:05 ч.

 • Линия № 20

15 курса с часове на тръгване:

05:44; 06:44; 07:44; 08:44; 09:44;  10:44; 11:44; 12:44; 13:44; 14:44; 15:44; 16:44; 17:44; 18:44; 19:44 ч.

 • Линия № 20А

1 курс с час на тръгване:

04:10 ч.

 • Линия № 23

4 курса с часове на тръгване:

07:26; 08:17; 11:40; 16:35 ч.

 • Линия № 25

16 курса с часове на тръгване:

04:10; 05:20; 06:48; 07:48; 08:48; 09:48; 10:48; 11:48; 12:48; 13:48; 14:48; 15:48; 16:48; 17:48; 18:48; 19:48 ч.