Община Твърдица получи финансиране на три важни проекта за местната инфраструктура

Община Твърдица и Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството подписаха споразумение за предоставяне на финансиране по приоритетните проекти, включени за финансиране по Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. Общата стойност възлиза на 10 млн. лева. Това съобщи кметът на общината Мария Гвоздейкова-Златева.

Първият проект, който ще бъде изпълнен е за „Реконструкция и рехабилитация на участък от път IV клас SLV 1112 на територията на Община Твърдица, с. Сборище“, на стойност 3 510 000 лева.

Вторият проект ще бъде за „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Твърдица, с разрушаване и възстановяване на съществуващата настилка“ на обща стойност 5 505 000 лева.

Третия проект ще реализира „Основен ремонт на част от сграда на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Твърдица, на стойност 984 600 лева.

Всичко това е факт, благодарение на много упорит труд и екипна работа.
Отговорността, която изпитвам, е огромна. Работим неуморно и целеустремено, за да оправдаем Вашето доверие и Вашите надежди“, заяви кметът Мария Гвоздейкова-Златева.