Община Сливен започва самостоятелни и съвместни проверки за спазване на противоепидемичните мерки

Във връзка с динамиката на извънредната епидемична обстановка, свързана с повишената заболеваемост от коронавирус и издадените заповеди от министъра на здравеопазването, Община Сливен изготви график за проверки в своите структури и критичните точки на територията общината.

Графикът ще бъде съгласуван от РЗИ-Сливен и включва самостоятелни и съвместни проверки. Самостоятелно ще бъдат проверени обекти в сферата на здравеопазването (детски ясли, млечна кухня), социалните заведение (Дом стари хора, ДПЛУИ – селище Качулка, ЦНСТ, домашен социален патронаж, защитени жилища, дневен център за стари хора, дневен център за деца, дневен център за пълнолетни лица, общностен център, КСУДС, ЦСРИ и  ЦОП), образованието, културата, спорта, общинска администрация, общинските предприятия, гробищни паркове.  Съвместни проверки ще се извършат с Регионално управление на образованието-Сливен в училищата и на критични точки, като общински пазари, паркове, транспорт, религиозни храмове, здравни заведения, с РЗИ Сливен.

Обобщена седмична информация от извършените проверки, ще бъде предоставена на РЗИ-Сливен всеки петък.

От общинския кризисен щаб напомнят, че от изключително значение е да продължат с по-голяма стриктност адекватните превантивни мероприятия и мерки по осигуряване условията за неразпространение на коронавируса и спазването на основните противоепидемични мерки – носене на маски, дезинфекция и спазване на дистанция. Общината оказва съдействие, според възможностите си, на медицинските власти в процеса на ваксиниране като начин за овладяване разпространението на заболяването.

„Отговорността да опазим здравето на нашите деца и на хората в нашата общност, е приоритет“, каза кметът Стефан Радев. Община Сливен е създала необходимата организация и спазва разпоредбите, съгласно заповедите  на министъра на здравеопазването. Те са публикувани на сайтовете на Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция-Сливен и Община Сливен.