Община Сливен започва изграждане на още едно кръгово кръстовище

Утре, 15 март, в 10 ч. ще се състои първа копка по изграждането на кръгово кръстовище на бул. „Банско шосе“ и ул. „Самуиловско шосе“. Кметът Стефан Радев заедно с изпълнителя ще подпишат Акт 2.

Фирмата изпълнител е „Технопътстрой“ ЕООД-Ямбол, срокът е 60 календарни дни.

Изграждането на кръгово кръстовище на тази конфликтна точка е изключително важно поради честите катастрофи и инциденти. Кръгово кръстовище на бул.“Банско шосе“ и ул.“Самуиловско шосе“ е разработено с цел да се повиши пропускателната способност на сега съществуващо кръстовище и  се намалят възможностите от възникване на ПТП. В проекта е предвидено от триклонно Т – образно кръстовище да се преоформи в кръговото кръстовище с три вход/изхода. Местоположението и габарита на кръговото кръстовище е съобразено така, че при бъдещи инвестиции от страна на Община Сливен лесно да се изгради четвърти вход/изход за с. Чинтулово, без да се налагат конструктивни промени по самия кръг. За да се свърже със съществуващия път за с. Чинтулово и кръговото кръстовище е необходимо изграждането на улица с дължина около 150 м която не е част от настоящия проект. Останалите три клона на новопроектираното кръстовище се запазват максимално близо до съществуващото положение.