Община Сливен започна разширяване на училището в Тополчане

Община Сливен стартира дейностите по разширяване на базата на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ в село Тополчане. Кметът Стефан Радев посети обекта за откриване на строителна площадка.

„Проектът за разширение е сложен и дълго подготвян. Той включва довършване на една сграда, започната преди 40 години и изграждане на физкултурен салон за учениците. Радвам се, че през 2019 година получихме финансова подкрепа от страна на тогавашното правителство. С изпълнението на този проект, училището ще разшири капацитета си и ще придобие завършен вид“, заяви по време на огледа на обекта кметът Радев.

Тополчане е най-голямото населено място на територията на общината след град Сливен и училището няма капацитета да поеме децата от Тополчане и съседните села, дори и на две смени. По думите на директора на училището Николай Калчев, с разширяването ще се реши дългогодишен проблем. Той допълни, че за учебната 2022/2023 г., общият брой на учениците по списък е 675 и 7 подготвителни групи.

Строителните дейности предвиждат довършване на вече съществуващия корпус, строен през 80-те години, изграждане на нов за физкултурен салон и частично благоустрояване на двора. Планира се изграждане на 5 класни стаи на първия етаж, нови санитарни помещения, фоайе пред тях и връзка с другия корпус на училището. На втория етаж се обособяват 6 класни стаи. Относно новия корпус,  проектът предвижда зала за физически занятия и обслужващи помещения. Предвидено е проектиране на вентилационна система, осигуряваща необходимия пресен въздух за спортуващите и пречистване от замърсения въздух. С цел използване на слънчевата енергия, на покрива на физкултурния салон ще бъдат монтирани плоски слънчеви колектори. За осигуряване на достъпна среда, включително и за хора с увреждания, се предвижда изграждане на рампа.

Строителството на училището започва през 1932 г., а две години по-късно, посреща и първите си ученици. То е окончателно завършено през 1935 г. С разширяване на базата, то ще разполага с 5 корпуса, като ще се осигури връзка между всеки от тях.

Средствата по настоящия проект са осигурени с постановление на Министерски съвет от 2019 г. Срокът за изпълнение е 340 календарни дни. Изпълнител е „Билдинг-ТД“ ЕООД.