Община Сливен въвежда електронен регистър на домашните кучета

Община Сливен въвежда електронна регистрация на домашните кучета. В тази връзка в зала ,,Май“ се проведе обучение на всички кметове и кметски наместници в общината за работа със системата. Въвеждането на интернет базирана система за електронна регистрация на домашните кучета е съгласно чл. 133, ал. 2, т. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Поддържането на електронен регистър ще позволи изграждането на уникална база с данни за домашните кучета и техните собственици на територията на общината. Освен това ще увеличи събираемостта на средствата от ,,такса за притежаване на куче“ и ще спомогне за осъществяването на по-добър контрол по отношение на изоставянето на животни.