Община Сливен укрепи компрометирани участъци по Селищка и Новоселска река

Община Сливен приключи ремонта на компрометирани участъци по протежението на  Новоселска и Селищка река.  Укрепени са дънните прагове и дъната на критичните места, където има заустване на дъждопреливната канализация.  Извършено е заскаляване с чакъл и инертни материали. Целта е да се предотврати образуването на ями.

Мерките се налагат заради рисковете от увреждане на прилежащата инфраструктура.

Община Сливен провежда редовна превенция за осигуряване проводимостта на реките и намаляване на риска от бедствия, коментира инж. Снежана Кънева, началник на отдел „Сигурност и управление при кризи“.  През октомври бяха почистени коритата на Асеновска и Новоселска река. Това стана с доброволния труд на лишени от свобода жени, чиито наказания се изпълняват в сливенския затвор.  „За съжаление, две седмици след извършеното почистване, водното огледало на Асеновска, в района на  Клуцохорския мост, вече е замърсено от пластмасови бутилки, опаковки и други отпадъци“, каза още инж. Кънева.

Община Сливен призовава гражданите да подават сигнали, когато забележат подобни вандалски прояви.