Община Сливен съдейства за провеждането на националната конференция „Образователни технологии 2022“

Новини Сливен

18-та Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2022“ ще се проведе на 7 и 8 септември в Каварна. Проявата се организира с подкрепата на Община Сливен от Технически университет-София, Инженерно-педагогически факултет-Сливен, катедра „Педагогика и мениджмънт“, Съюза на учените в България, Научно-технически съюзи – Сливен. Конференцията ще бъде открита на 7 септември от професор д.т.н. инж. Станимир Карапетков, след което ще се проведе общо пленарно заседание. Конференцията ще продължи със заседания по секции – педагогически и технически науки, където ще бъдат представени доклади по различни теми. Кметът Стефан Радев изпрати поздравителен адрес до организаторите и участниците във форума, който се провежда ежегодно
в рамките на дните на науката на ТУ-София.

В конференцията участват учени, изследващи проблемите в съвременното образование, иновативните обучаващи технологии, съвременни подходи във възпитанието и обучението на водачи на МПС. Дискутират се съвременните аспекти в методиката на обучение по технически, природоматематически и икономически науки.