Община Сливен с препоръка да се ограничат събитията за отбелязване на 8 март

Предвид регистрираните случаи на коронавирус в България, Община Сливен препоръчва да се ограничат събитията за отбелязване на днешния празник – 8 март и масовото събиране на хора в затворени помещения. Още на 5 март в Сливен бяха отменени всички културни и спортни мероприятия на територията на община Сливен.  Спрени са и учебните занятия.

Министърът на здравеопазването днес издаде заповед, с която в областите Габрово и Плевен до второ нареждане се преустановяват  учебните занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. Спират се детските и женските консултации, профилактичните прегледи и имунизации, преустановяват се посещенията в детските ясли и детските градини. Забраняват се и всички масови мероприятия, вкл. спортни и културни, в които се събират много хора на закрито.

Със заповедта на здравния министър се въвеждат мерки и в останалите области на страната.

Пълният текст на заповедта:  https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/08/rd-01-118-08032020.pdf