Община Сливен разширява гробищните паркове в пет населени места

Община Сливен разширява гробищните паркове в селата Глушник, Стара река и Младово.  И за трите парка има влезли в сила подробни устройствени планове.

Разширението в Глушник е със 7,4 дка. Чака се удостоверение от Министъра на земеделието за промяна в предназначението на предвидените земи. В Стара река тече процедура за отчуждаване на терени с обща площ от 4 дка.  За Младово предстои да бъде изпратена в земеделското министерство преписката за промяна в предназначението на 12 дка земеделска земя, предвидени за разширението.

В начален етап е процедурата за селата Крушаре и Мечкарево. Поръчани са геоложките проучвания.

Разширението на гробищните паркове е продължителна процедура, която се извършва при спазването на различни закони и преминава за съгласуване през много администрации и институции.  Това отнема минимум една година, често – и повече.  Дейностите се планират за онези населени места, където капацитетът на гробищата е пред изчерпване или е запълнен.

През последните няколко години Общината завърши разширението на гробищните паркове в Чинтулово, Панаретовци, Селиминово, Глуфишево и Мечкарево.

Последното разширение на Новите гробища в Сливен от 55 300 кв.м, с 456 места за семейни гробници и 5 855 единични гробни места, приключи в началото на тази година. Изградените две колумбарийни стени, всяка с по 102 урнови клетки, са запълнени.  Нова колумбарийна стена бе изградена на гробищния парк „Ново село“, където е невъзможно да бъде извършено разширение. Стената разполага с 24 двойни и 36 единични ниши за полагане на урни.

„Община Сливен и занапред ще полага усилия да бъде създадена необходимата инфраструктура, за да може гражданите да изпратят достойно своите близки в последния им път“, отбеляза кметът Стефан Радев.