Община Сливен разшири икономическия си профил с два нови продукта, насочени към потенциални инвеститори

Два нови информационни проекта, свързани с инвестиционната визия на Община Сливен, бяха представени днес на брифинг на кмета Стефан Радев. Те отговарят на въпроса „Защо регион Сливен е привлекателна дестинация за бизнес инициативи?“. Това са „Инвестиционна дестинация Сливен 2021 г.“ и „Технологичен и стартъп пътеводител-Сливен“. Продуктите са публикувани в сайта на Общината и са разработени в партньорство с Фондация „Тракия Тех“. Справочниците са предназначени за представители на бизнеса, които вече имат заявено присъствие в Сливен и региона, за чуждестранни и български инвеститори и консултанти с интерес към региона. Насочени са още към технологични компании с присъствие в България и в процес на разрастване, както и към професионалисти с интерес към градове с високо качество на живот.

Проектът „Инвестиционна дестинация Сливен 2021 г.“ се отнася за разработването на икономически профил на Сливен.  Вторият продукт е пътеводител за стартъп на малки и средни предприятия, насочен към провокиране на интереса на широк кръг от хора към методологията на стартъп компаниите. Проектите обследват широкия регион Сливен и са продължение на проекта по изработване на бизнес-каталог „Инвестиционна дестинация Сливен и Ямбол 2019”, който бе ориентиран към потенциални инвеститори и обхващаше изследване за възможностите за инвестиции също в широкия обхват на областите Сливен и Ямбол.

„Сред основните ни цели при разработването на тази стратегическа визия, е да утвърдим имиджа на Сливен като добро място за живот, както и добро място за стартиране на бизнес, създаване на партньорски отношения с установения бизнес в града, както и за разработване на иновативни решения и поглед към нови пазари“, каза Стефан Радев.

Двата продукта бяха представени от Георги Стоев от „Тракия Тех“. „Инвеститорите се интересуват от региони с добра демография, като тази на Сливен. На местно ниво вашият град е изключително активен и първи доразви своя икономически профил като широк регион още през 2019 г. заедно с общините Ямбол и Тунджа“, отбеляза той.

Представените днес продукти предлагат информация основно за размера на населението в региона, за разстоянието, позволяващо ежедневно придвижване. Отговарят и на въпроси за демографските тенденции, размерът на населението на пазара на труда, регионите, от които Сливен привлича най-много нови жители. Информацията включва още нивото на средното образование, изучава ли се висше образование в технически специалности в региона, каква е структурата на заетостта  по отрасли в региона на Сливен и др.

„Сред основните ни цели при разработването на тази стратегическа визия е – от една страна да продължаваме да създаваме структурирана информация за нашия регион, която да е в полза на инвеститорите. Първата стъпка при вземането на инвестиционно решение, е събирането на информация за даден регион. Тук сме се опитали да спестим време и усилия на потенциалните инвеститори“, каза Стефан Радев.

„Огромен е потенциалът за стартиране на различни дейности, особено в днешно време, характерно с бързи технологични и организационни темпове и промени в световната икономика. Ние като град имаме много богати традиции в предприемачеството и е добре те да залегнат в нашата концепция, с което да провокираме хората да бъдат инициативни и предприемчиви“, заяви в заключение кметът.

С днешното представяне стартира комуникационна кампания на Община Сливен за утвърждаване имиджа на града и региона като добро място за живот, както и добро място за стартиране на бизнес и създаване на партньорски отношения с установения бизнес в града за разработване на иновативни решения и експанзия към нови пазари.

Комуникационната кампания е изготвена на български и английски език и е качена за свободен достъп на страницата на Община Сливен: https://mun.sliven.bg/invest