Община Сливен продължава дейностите по проект „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“

Община Сливен Новини

Продължава изпълнението на дейностите по проект BGCULTURE-1.001-0013-C01 „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“. Проектът е по Програма РЗ14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, резултат 1 „Подобряване управлението на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

През следващите месеци предстои да бъде представено културното наследство на всеки от основните етноси в Сливен. Ще бъде предоставена възможност за представяне на културната идентичност на местните етноси с цел да се стимулира повишаване толерантността, разбирането и приемането на различни културни ценности.

Основната цел на проекта е да се съхрани и популяризира културното наследство на Сливен чрез обновяване на пространствата за излагане на културни ценности и подобряване управлението на културните институти. Партньори в изпълнението му са Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Художествена галерия „Димитър Добрович“ и Федерация на културно-просветно дружество на каракачаните в България.