Община Сливен подаде документите на първия блок за саниране по новата програма за енергийна ефективност

Документите на първия блок за финансиране по новата програма за енергийна ефективност,  бяха подадени от Общината на 7 април. Средствата са по процедура: BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ – етап I по Национален план за възстановяване и устойчивост“. Жилищната сграда се намира в квартал „Дружба“ и е под номер 10.

Към настоящия момент в деловодството на Община Сливен са постъпили заявления от 13 блока. Подаването на проектните предложения в системата ИСУН 2020 се извършва в зависимост от реда на тяхното входиране, пълнотата и точността на подадената от сдруженията документация.

Крайният срок за подаване на заявления е 10 май 2023 г.

Община Сливен напомня, че е създадена необходимата организация за подготовка на проектни предложения за всички постъпили заявления до обявения краен срок, ако  документите към тях са представени съгласно изискванията. Още в края на миналата година Общината започна информационна кампания за процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“.

Линк с информация за необходимите документи: https://mun.sliven.bg/etazhna-sobstvenost