Община Сливен пита „ВиК – Сливен“ за тръби, складирани на велоалея до парк „Асеновец“

Община Сливен е изпратила писмо до „ВиК – Сливен“, с искане да се изясни ситуация на складирани тръби в района на парк „Асеновец“. Те са поставени върху велоалея и тротоар, като всеки момент могат да паднат на пътното платно и да създадат предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Ограничават придвижването на велосипедистите и на майки с детски колички.  Освен това, тръбите са поставени така, че са разрушили част от оградата на парка.

Община Сливен иска да се изясни за какво са предназначени тръбите и кой от участниците в строителния процес е съгласувал, разрешил и определил мястото за складирането им. Очаква се отговор кога тръбите ще бъдат премахнати от велоалеята и поставени на безопасно място, както от кого и кога ще бъде възстановена разрушената от тях ограда.