Община Сливен отново извършва почистване на реките в града

Община Сливен започна почистването на четирите реки в град Сливен – Асеновска, Новоселска,  Селишка и Дюлева. Прилагането на тези превантивни мерки в настоящия момент е във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон, характерен с високите води в коритата на реките.

Дейностите по почистване се извършват със съдействието на група, лишени от свобода от Сливенския затвор. Включени са участъци на река Асеновска – в района от МБАЛ „Хаджи Димитър“ до Дамарски мост, река Селишка – от ПГОТ „Добри Желязков“ до Новоселски мост, река Новоселска – от моста в района на Крепост „Туида“ до вливането й в река Асеновска и Дюлева река – от обръщалото на тролеите до бул. „Бургаско шосе“. Направена е необходимата организация по осигуряване на цялостния процес и безопасността на работещите.

Община Сливен апелира всички граждани, да изхвърлят своите отпадъци на регламентираните за това места, за да се поддържа чиста околна среда.