Община Сливен отново е на челните места в Националния рейтинг на активната прозрачност сред всички институции

Община Сливен отново е  на първо място по рейтинг на активната прозрачност в Областта сред всички административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. Според резултата  от гражданския одит, провеждан ежегодно от Програма „Достъп до информация“,  Община Сливен е на седмо място сред всички общински администрации в България. Сред всички оценявани 563 институции в страната, е на осмо място.

„Това е успех и поредно заслужено признание за работата ни по прилагане на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Конкуренцията е голяма и това е и висока оценка за официалната ни интернет страница, която отговаря на изискванията за прозрачност на администрацията. Убеден съм, че това ще бъде стимул да продължим да работим в същия дух и да надграждаме своите услуги и дейност в интерес на гражданите“, коментира кметът Стефан Радев. И през изминалата година, Община Сливен няма нито един отказ за предоставяне на обществена информация, а секция „Достъп до обществена информация“, има съдържание, което напълно съответства на разпоредбите на ЗДОИ.

Резултатите бяха обявени официално на онлайн пресконференция от изпълнителния директор на Фондация „Достъп да информация“ /ПДИ/ –  д-р Гергана Жулева. Според резултатите от картата на финансовата, бюджетна  прозрачност и интегритет за 2022 г., Община Сливен се доближава до 100% активна прозрачност. https://data.aip-bg.org/surveys/O24H73/map

Само 14 Общини в страната имат над 90% рейтинг на финансова, бюджетна прозрачност и интегритет.

Нивото на прозрачност през 2022 г. бе оценено прецизно с точкова система по  118 индикатора за общините, като за останалите институции, индикаторите са по-малко. В периода от 1 април – 10 юни 2022 г., Програма „Достъп до информация“, прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

И през миналия кметски мандат Община Сливен е била отличена сдве национални признания за работата си по ЗДОИ – най-високото отличие – статуетката Златен ключ през 2016 г. и бе на първо място по рейтинг на активната прозрачност сред всички институции в България на местно и централно ниво.

Община Сливен е два пъти носител на Златен ключ от приемането на ЗДОИ. Отличена е и с награда за най-добър сайт по отношение на ЗДОИ.