Община Сливен организира обществено обсъждане на резултатите от анализа за състоянието на общината и проекта на стратегическа рамка на План за интегрирано развитие на община Сливен (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

На 19 октомври 2020 г. от 10.30 ч. в Зала „Май“ на Община Сливен ще се проведе обществено обсъждане на резултатите от анализа на икономическото, социално и екологично състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината и проекта на стратегическа рамка за развитието й до 2027 година.

Целта на обсъждането е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на структуриране на целите пред развитието на общината, така че да бъдат решени основни проблеми и използвани максимално съществуващите местни потенциали.

Предвид ограничения капацитет на местата в Зала „Май“ и с оглед спазване на противоепидемичните мерки и изискванията при организиране на мероприятия на закрито, е необходимо предварително да заявите участието си на ел.поща: piro.sliven@gmail.com или телефон: 044/ 611 145 до 17.00ч. на 16.10.2020г..

Всички, които няма да имат възможност да присъстват на обсъждането, могат да разгледат направения анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Сливен и да изпратят своите препоръки и забележки на ел.поща: piro.sliven@gmail.com .  Анализът е качен на сайта на община Сливен в секция Администрация / Общинско развитие / Проекти и програми / ПИРО 2021-2027.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!