Община Сливен организира на 21 декември втора среща за санирането на сгради

Община Сливен кани домоуправители и председатели на сдружения на информационна среща на 21 декември от 18 часа в зала „Май“. На нея ще се дадат разяснения по програмата за саниране и експерти от Общината ще отговарят на  въпроси.

Това е втората среща, която се организира по темата. Първият път, в началото на ноември, бяха представени предварителните указания на проекта.