Община Сливен организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета в града и селата

Община Сливен организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета на територията на града и населените места. Инициативата е в изпълнение на чл. 3, ал. 1 от Наредба №4 от 1 февруари 2021 г., за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

Преброяването ще се извърши по утвърдена методика в рамките на месец октомври / ноември  2022 г., като ще се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик, приблизителната му  възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличие или липса на маркировка за извършена кастрация.

За преброяването ще се сформират няколко екипа от представители на община Сливен, кметове и кметски наместници на населените места. В  екипите  могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните или други физически и юридически лица, с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

Срокът за подаване на документи на заинтересованите лица е дo 28 септември в отдел „Екология” в Община Сливен.

Необходимите документи са – заявление за участие в свободен текст и копие на документ за самоличност.

Телефон за допълнителна информация: 044 611 262.