Община Сливен очаква пускане в експлоатация на новата водопроводна мрежа за квартал „Ново село-изток“ 2-а

Община Сливен е пред пускане на новата водопроводна мрежа, която ще захранва квартал „Ново село- изток“2-а, местностите Хисарлъка, Среди дол и Градището от селищно образувание „Изгрев“ в землището на Сливен. Това съобщи заместник-кметът Румен Иванов.

Общината е внесла искане за назначаване на Държавна приемателна комисия за приемане на изградената водопроводна мрежа и издаване на разрешение за ползване. Желаещите да бъдат присъединени към водопроводната мрежа могат след 21-ви октомври да подават заявление по образец във ВиК, придружено с  документ за собственост и скица на имота. 

Румен Иванов информира, че изграждането на водопроводната мрежа е стартирало през 2011 г. и в следващите години дейностите са спирани и  възобновявани. През 2015 година е заварен недовършен обект и задължения към изпълнителя. Освен това не е било възможно изграждане на  водопроводната мрежа по първоначално одобрения проект. Настоящото ръководство на общината подготви извършване на поетапно строителство, за да бъде въведена в експлоатация изградената до този момент водопроводна мрежа.

„Въвеждането на етапите беше едно далновидно решение на ръководния екип на Община Сливен през този мандат. Благодарение на това сега по-голямата част от имотите ще бъдат водоснабдени и ще се реши дългогодишен проблем на хората там. Със стария проект проблемът щеше да се проточи с години. Сега изпълняваме първия етап, по който изплатихме около 400 000 лева задължения и собствениците на тези имоти могат да подават заявления за присъединяване“, каза Румен Иванов.