Община Сливен не участва в съвместни проекти с фондация, ръководена от заместник-кмет

Кметът на община Сливен Стефан Радев изиска информация от заместник-кметовете на своя екип за тяхно участие в ръководството на фондации и сдружения с нестопанска цел. Това стана след публикации, че Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ извършва проверка по сигнал спрямо заместник-кмет за това, че е учредител и председател на фондация, която е партньор на общината по някои проекти.

Учредител и председател на фондация е един от заместник-кметовете –  Стоян Марков. Община Сливен не е реализирала съвместни проекти с неговата организация в годините, в които той е заместник-кмет. Въпреки това, за да няма спекулации, кметът Стефан Радев поиска от Стоян Марков да напусне ръководството на фондацията и увери, че Община Сливен ще съдейства на компетентния орган за извършване на проверката.