Община Сливен не е вдигнала таксите за детска градина

Във връзка с твърдения, тиражирани в местни медии, Община Сливен е длъжна да внесе яснота по отношение на таксите за детските градини.

Сумите категорично не са увеличавани от 35 на 45 лева. Таксата продължава да е в размер на 35 лева на месец и се заплаща, ако детето е посещавало градината всеки ден. Има и различни варианти за намаление и освобождаване от такса. Сумите продължават да са едни от ниските в страната и към момента остават непроменени.

На последните сесии на Общинския съвет не е правено предложение за увеличаване на таксите и не е гласувано подобно решение.

Всеки гражданин може да направи справка с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставянето на права на територията на Община Сливен като посети https://obs.sliven.bg/uploads

Разпространяването на невярна и манипулативна информация е недопустимо.

Община Сливен не участва в предизборната агитация на когото и да е от кандидатите и не приема насаждането на негативно отношение към администрацията чрез фалшиви новини.