Община Сливен набира персонал за предоставяне на услуги по проект „Грижа в дома в община Сливен“

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.001-0034-С01 „Грижа в дома в община Сливен“, Община Сливен  обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал за следните позиции: домашен помощник/санитар. Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и въз основа утвърдена процедура.

Съобщението за извършване на подбора, изискванията за всяка от позициите и необходими образци на документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Община Сливен: https://mun.sliven.bg/rabotni-mesta.